Karamon at Ueno Toshogu Shrine


Karamon at Ueno Toshogu Shrine

The Chinese-style Karamon gate at the Ueno Toshogu shrine was built in 1651.Latitude, Longitude: 35.7154357426583,139.770919102339